Se-n-Se Stuur- en beveiligingstechnieken

update: januari 2019
 

Voor wie?

Wil je weten of je toegelaten wordt tot Stuur- en beveiligingstechnieken? Neem contact met de school of het CLB.

Indien je een overeenstemmende TSO studierichting volgde (Elektriciteitelektronica, Elektrische installatietechnieken, Elektromechanica, Elektronische installatietechnieken, Industriële ICT, Industriële wetenschappen, Mechanische vormgevingstechnieken, Podiumtechnieken, Vliegtuigtechnieken) word je steeds toegelaten.

Indien je nu een overeenstemmend zesde jaar BSO volgt moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen. Dit kan bv. via een zevende specialisatiejaar BSO
(Composietverwerking, Computergestuurde werktuigmachines, Fotolassen, Industrieel onderhoud, Industriële elektriciteit, Matrijzenbouw, Pijpfitten-lassen-monteren) of een zevende naamloos jaar BSO.

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig. Let wel dat dit de zuiver wettelijke toelatingsvoorwaarden zijn. Inhoudelijk zijn sommige van de vermelde richtingen niet altijd ideale vooropleidingen. Informeer je in de organiserende school.

Je kan bv. ook worden toegelaten als je niet geslaagd bent aan de hogeschool of je je na enkele weken hoger onderwijs wil heroriënteren.

De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig.

Wat?

Het doel van stuur- en beveiligingstechnieken is bij
- Sturingen: Een uitdieping van theoretische maar voor-namelijk praktische toepassingen op gebied van program- meerbare controllers, bussystemen, regelsystemen …
- Beveiliging:Werken met praktische opstellingen op gebied van inbraak -en brandbeveiligingen, bouwkundige beveiligingen, alarmmeldingen, domotica,…

Je kan ook het ‘Certificaat van kwalificatie en opleiding inzake installatie en onderhoud van alarmsystemen en -centrales’ verwerven. Dit geeft je de wettelijke basis om aan de slag te gaan als installateur (technicus) van alarmsystemen en -centrales in een beveiligingsonderneming.

Stages

De praktijk in de labo's laat al iets vermoeden van de concretisering van een theoretisch concept. Een stage van twee weken in een bedrijf vult je praktijkervaring gepast aan. Gedurende twee maanden ( de laatste periode) zal je op verschillende bedrijven op werkplekleren gaan. Op deze manier maak je kennis met de wereld van een door jou niet zo bekende bedrijfscultuur.

Wat nadien?

Afgestudeerden worden tewerkgesteld als onderhoudstechnici en installateurs van beveiligings- en bewakingssystemen, algemene elektriciteit (energieverdeling en -
sturing), elektrotechnische uitrustingen (schakelborden, controlekamers …) en domotica.

Mits de nodige inzet, capaciteiten en interesse is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn bv. de bachelor-opleidingen elektronica-ICT, informaticamanagement en multimedia, elektromechanica, ontwerp- en productietechnologie, leraar secundair onderwijs, toegepaste informatica, …

Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) (bv. industriële informatica, bedrijfsautomatisatie, industriële elektronica ,…), bij Syntra, bij VDAB, defensie, Politie, ...

Waar in Limburg?

Don Bosco Technisch Instituut
Don Boscostraat 6 - 3530 Helchteren
Tel. 011 52 14 19
www.donboscohelchteren.be

Campus de helix
Rijksweg 357 - 3630 Maasmechelen
Tel. 089 77 99 50
www.campusdehelix.be


Technisch Instituut
Sint-Jozef
Wijerstraat 28 - 3740 Bilzen
Tel. 089 41 17 60
www.tisj.be

Meer info: www.onderwijskiezer.be

 

Mogelijke aansluitende beroepen:

Beroep

Beroepssector

ROUTE infobeurs

Installateur liften

De sector van de metaal- en technologische industrie

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Onderhoudselektricien (knelpuntberoep)

 

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Technicus elektronische installaties (knelpuntberoep)

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Technicus ontwerper industriële automatisering (knelpuntberoep)

De elektrotechnische sector

De sector van de metaal- en technologische industrie

Route ICT en Techniek

Aansluitende vervolgopleidingen:

Sense in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Computergestuurde mechanische productietechnieken (TSO – Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Industriële computertechnieken (TSO – Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Industriële onderhoudstechnieken (TSO – Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Mechanica constructie- en planningstechnieken (TSO – Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

HBO5-opleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Bedrijfsautomatisatie

Route ICT en Techniek

Elektriciteit

Route ICT en Techniek

Elektronica

Route ICT en Techniek

Elektromechanica

Route ICT en Techniek

Industriële informatica

Route ICT en Techniek

Mechanica

Route ICT en Techniek

Centra voor Volwassenenonderwijs

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) kan je een heel aantal opleidingen volgen.

Afhankelijk van het studieniveau dat je reeds behaald hebt kan je kiezen tussen volgende opleidingen: 
Opleidingen op niveau secundair onderwijs:

Opleidingen op niveau hoger beroepsonderwijs: 
Het hoger beroepsonderwijs organiseert opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar ook de roepnaam HBO5). Het HBO maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. De HBO-opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.

Voor een overzicht van de HBO-5 –opleidingen in Limburg, klik hier

Specifieke lerarenopleiding: :

De lerarenopleiding wordt georganiseerd in het kader van het Hoger beroepsonderwijs: studiegebied onderwijs. Zij biedt de mogelijkheid tot het behalen van het diploma van leraar. Met dit diploma kan je les geven over de vakken die in je hoofddiploma hebt gekregen.

Klik hieronder voor meer info over deze opleidingen:
Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding
Centrum voor Volwassenenonderwijs- Hogere Leergangen STEP
Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino

Hoger onderwijs

Mits de nodige inzet, capaciteiten en interesse is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn bv. de bachelor-opleidingen elektronica-ICT, informaticamanagement en multimedia, elektromechanica, ontwerp- en productietechnologie, leraar secundair onderwijs, toegepaste informatica, …

 

SYNTRA - voltijdse dagopleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Voltijdse dagopleiding Elektrotechnisch installateur

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Technicus toegepaste elektronica

Route ICT en Techniek

Bij SYNTRA kan je een heel aantal andere opleidingen volgen:

Dagopleidingen: De voltijdse dagopleidingen zijn een goed alternatief voor bv. de hogeschool als je liever méér praktijk en minder theorie krijgt.
Voor een overzicht van de dagopleidingen in SYNTRA-Limburg, klik hier.

Langlopende opleidingen: dit zijn praktijkgerichte opleidingen voor ondernemende mensen, in alle sectoren. Ze worden ook de ondernemersopleidingen genoemd. 
Voor een overzicht van de langlopende opleidingen, klik hier. 
Kortlopende opleidingen: er zijn vele opleidingsmogelijkheden: van taalcursussen over beroepstechnische cursussen naar managementtrainingen. Van algemene informatica-opleidingen over workshops naar gespecialiseerde netwerktechnologie.Drie keer per jaar (januari – maart/april – september) brengt SYNTRA Limburg een nieuw aanbod. 
Hier vind je een overzicht van de kortlopende opleidingen. 
Leercontract: het leercontract (ook gekend als de “leertijd”) is een systeem dat werken en leren combineert. Leerjongeren krijgen de kans al doende een beroep te leren in een onderneming.  Dit natuurlijk tegen betaling. Meer informatie: www.leertijd.be

 

VDAB-opleidingen

VDAB organiseert een groot aantal praktijkgerichte opleidingen. Veel theorie zal je er niet krijgen, de nadruk ligt op de concrete praktijk. De opleidingen zijn steeds gericht op het verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om een opleiding te volgen bij VDAB. De opleidingen zijn gratis voor niet-werkende werkzoekenden. Aan de meeste opleidingen zijn stages verbonden. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

Als werknemer kan je ook een opleiding volgen. Dit kan zijn op eigen initiatief of op dat van je werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Een bedrijf kan ook opleidingen voor de eigen werknemers in een VDAB- Competentiecentrum laten doorgaan.

Info: www.vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 u tot 19 u).

 

De databank van VDAB-opleidingen vind je hier: http://www.vdab.be/opleidingen.
Nu je er toch bent kijk eens rond op de VDAB-site. Je vindt er zeer veel informatie over beroepen, vacatures, ... Je kunt ook jezelf testen op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, informatica, …