Se-n-Se Medico-sociale administratie

update: januari 2019

Voor wie?

Wil je weten of je toegelaten wordt tot Medico-sociale administratie? Neem contact met de school of het CLB.

Indien je een overeenstemmende TSO- studierichting volgde (Boekhoudeninformatica, Handel, Informaticabeheer, Secretariaat-talen) word je steeds toegelaten.

Indien je nu een overeenstemmende zesde jaar BSO volgt moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen. Dit kan bv. via een zevende specialisatiejaar BSO (Kantooradministratie en gegevensbeheer, Logistiek, Verkoop en vertegenwoordiging, Winkelbeheer en etalage) of een zevende naamloos jaar BSO.

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig. Let wel dat dit de zuiver wettelijke toelatingsvoorwaarden zijn. Inhoudelijk zijn sommige van de vermelde richtingen niet altijd ideale vooropleidingen. Informeer je in de organiserende school.

Je kan bv. ook worden toegelaten als je niet geslaagd bent aan de hogeschool of je je na enkele weken hoger onderwijs wil heroriënteren.

De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig.

Wat?

Medico-sociale administratie beoogt leerlingen te vormen die in de medico-sociale sector administratieve taken verrichten. Een zekere interesse voor talen, de medische wereld en administratief werk strekt tot aanbeveling.

Stages

Je loopt een aantal weken stage in een dokterspraktijk, ziekenhuis, bejaardentehuis ofeen instelling van de sociale sector.

Wat nadien?

Afgestudeerden kunnen op de arbeidsmarkt terecht als: administratieve kracht in mutualiteitskantoren, in bejaardentehuizen, ziekenhuizen of in vele medicosociale
organisaties en tweedelijnsdiensten.

Mits de nodige inzet, capaciteiten en interesse is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn bv. de bacheloropleidingen Office management (Medical management assistant), Bedrijfsmanagement, Hotelmanagement, Logistiek management, Toerisme en recreatiemanagement, Informaticamanagement en multimedia, …

Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) (meertalig secretariaat, bedrijfsorganisatie,…) , bij Syntra, bij VDAB, Defensie, Politie, ...

Waar in Limburg?

Provinciale Handelsschool Hasselt 
Gouverneur Verwilghensingel 1 - 3500 Hasselt 
Tel. 011 26 72 11 
www.handelsschoolhasselt.be 

Meer info: www.onderwijskiezer.be

Mogelijke aansluitende beroepen:

Beroep

Beroepssector

ROUTE infobeurs

Medisch secretaresse

De sector van de social profit

De bediendensector

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Aansluitende vervolgopleidingen:

Sense in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Internationaal transport en goederenverzending (TSO – Se-n-Se)

Route Transport, Logistiek en Mobiliteit

KMO-administratie(TSO – Se-n-Se)

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

HBO5-opleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Boekhouden

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Fiscale wetenschappen

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen ;

Logistiek, transport en mobiliteit

Route Transport, Logistiek en Mobiliteit

Marketing

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen ;

Meertalig secretariaat

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Openbare besturen

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Rechtspraktijk

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Verkeerskunde

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Centra voor Volwassenenonderwijs

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) kan je een heel aantal opleidingen volgen.

Afhankelijk van het studieniveau dat je reeds behaald hebt kan je kiezen tussen volgende opleidingen: 
Opleidingen op niveau secundair onderwijs:

Opleidingen op niveau hoger beroepsonderwijs: 
Het hoger beroepsonderwijs organiseert opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar ook de roepnaam HBO5). Het HBO maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. De HBO-opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.

Voor een overzicht van de HBO-5 –opleidingen in Limburg, klik hier

Specifieke lerarenopleiding: :

De lerarenopleiding wordt georganiseerd in het kader van het Hoger beroepsonderwijs: studiegebied onderwijs. Zij biedt de mogelijkheid tot het behalen van het diploma van leraar. Met dit diploma kan je les geven over de vakken die in je hoofddiploma hebt gekregen.

Klik hieronder voor meer info over deze opleidingen:
Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding
Centrum voor Volwassenenonderwijs- Hogere Leergangen STEP
Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino

Hoger onderwijs

Mits de nodige inzet, capaciteiten en interesse is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn bv. de bacheloropleidingen Office management (Medical management assistant), Bedrijfsmanagement, Hotelmanagement, Logistiek management, Toerisme en recreatiemanagement, Informaticamanagement en multimedia, …

SYNTRA - voltijdse dagopleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Voltijdse dagopleiding Boekhouder

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Voltijdse dagopleiding Commercieel Administratief Bediende

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Voltijdse dagopleiding Social media marketeer

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Voltijdse dagopleiding Marketing & event manager

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Voltijdse dagopleiding Medisch secretaresse

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Bij SYNTRA kan je een heel aantal andere opleidingen volgen:

Dagopleidingen: De voltijdse dagopleidingen zijn een goed alternatief voor bv. de hogeschool als je liever méér praktijk en minder theorie krijgt.
Voor een overzicht van de dagopleidingen in SYNTRA-Limburg, klik hier.

Langlopende opleidingen: dit zijn praktijkgerichte opleidingen voor ondernemende mensen, in alle sectoren. Ze worden ook de ondernemersopleidingen genoemd. 
Voor een overzicht van de langlopende opleidingen, klik hier. 
Kortlopende opleidingen: er zijn vele opleidingsmogelijkheden: van taalcursussen over beroepstechnische cursussen naar managementtrainingen. Van algemene informatica-opleidingen over workshops naar gespecialiseerde netwerktechnologie.Drie keer per jaar (januari – maart/april – september) brengt SYNTRA Limburg een nieuw aanbod. 
Hier vind je een overzicht van de kortlopende opleidingen. 
Leercontract: het leercontract (ook gekend als de “leertijd”) is een systeem dat werken en leren combineert. Leerjongeren krijgen de kans al doende een beroep te leren in een onderneming.  Dit natuurlijk tegen betaling. Meer informatie: www.leertijd.be

VDAB-opleidingen

VDAB organiseert een groot aantal praktijkgerichte opleidingen. Veel theorie zal je er niet krijgen, de nadruk ligt op de concrete praktijk. De opleidingen zijn steeds gericht op het verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om een opleiding te volgen bij VDAB. De opleidingen zijn gratis voor niet-werkende werkzoekenden. Aan de meeste opleidingen zijn stages verbonden. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

Als werknemer kan je ook een opleiding volgen. Dit kan zijn op eigen initiatief of op dat van je werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Een bedrijf kan ook opleidingen voor de eigen werknemers in een VDAB- Competentiecentrum laten doorgaan.

Info: www.vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 u tot 19 u).

De databank van VDAB-opleidingen vind je hier: http://www.vdab.be/opleidingen.
Nu je er toch bent kijk eens rond op de VDAB-site. Je vindt er zeer veel informatie over beroepen, vacatures, ... Je kunt ook jezelf testen op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, informatica, …