Se-n-Se Leefgroepenwerking

update: januari 2019

Voor wie?

Wil je weten of je toegelaten wordt tot de studierichting Leefgroepenwerking? Neem contact op met de school of het CLB.

Indien je een overeenstemmende TSOstudierichting volgde (gezondheids- en welzijnswetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg , sociale en technische wetenschappen), word je steeds toegelaten.

Indien je een overeenstemmend zesde jaar BSO volgde, moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen. Dit kan bijvoorbeeld via een zevende specialisatiejaar BSO (kinderzorg, organisatie-assistentie, thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige) of een zevende naamloos jaar BSO.

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig. Die spreekt zich in dit geval echter enkel uit over de zuiver wettelijke toelatingsvoorwaarden. Inhoudelijk zijn sommige van de vermelde richtingen niet altijd ideale vooropleidingen. Informeer je in de organiserende school.

Je kan ook worden toegelaten als je niet geslaagd bent aan de hogeschool of als je je na enkele weken hoger onderwijs wil heroriënteren.

De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig.

Wat?

Je wordt opvoeder/begeleider en leert in een team orthopedagogische ondersteuning bieden en dit vanuit een besef van gelijkwaardigheid en respect voor de eigenheid van elk individu. Doelstelling van deze Se-n-Seopleiding is je verder wegwijs te maken in pedagogische en orthopedagogische werkvormen. Je leert empathisch en tactvol optreden. Je wordt getraind in sociale en communicatieve vaardigheden en leert activiteiten plannen en organiseren. Verder leer je ook observeren, rapporteren en evalueren.

Stages

Praktijkervaring via projecten en stages maakt een integraal deel uit van de opleiding. Je loopt stage in één of meerdere voorzieningen in de orthopedagogische sector (ambulante en residentiële voorzieningen in gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, instellingen algemeen welzijnswerk, ..).

Wat nadien?

Je kan gaan werken in de ambulante en residentiële voorzieningen van de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en in het algemeen welzijnswerk. Afgestudeerden komen terecht in medischpedagogische instituten, semi-internaten, tehuizen, dagcentra, thuisbegeleidingsdiensten, begeleid zelfstandig wonen, vluchthuizen, homes voor daklozen…

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen orthopedagogie, sociaal werk, maatschappelijke veiligheid, verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, gezinswetenschappen, toegepaste psychologie, onderwijs (kleuter-, lager, secundair),...

Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) (bv. HBO5 verpleegkunde), bij Syntra, de VDAB, Defensie, Politie, ...
 

Waar in Limburg?

HAST
Kleine Breemstraat 7 - 3500 Hasselt
Tel. 011 25 33 58
www.campushast.be

WICO Campus Mater Dei - Overpelt
Kloosterstraat 13 - 17  - 3900 Overpelt
Tel. 011 64 26 42
www.wico.be


Meer info: www.onderwijskiezer.be


Mogelijke aansluitende beroepen:

Beroep

Beroepssector

ROUTE infobeurs

Begeleider kinderopvang (knelpuntberoep)

De sector van de social profit

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Opvoeder-begeleider

De sector van de social profit

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Aansluitende vervolgopleidingen:

Sense-opleidingen in Limburg

 

Route infobeurs

 

 

HBO5-opleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Verpleegkunde

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Maatschappelijk werk

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Orthopedagogie

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Centra voor Volwassenenonderwijs

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) kan je een heel aantal opleidingen volgen.

Afhankelijk van het studieniveau dat je reeds behaald hebt kan je kiezen tussen volgende opleidingen: 
Opleidingen op niveau secundair onderwijs:

Opleidingen op niveau hoger beroepsonderwijs: 
Het hoger beroepsonderwijs organiseert opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar ook de roepnaam HBO5). Het HBO maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. De HBO-opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.

Voor een overzicht van de HBO-5 –opleidingen in Limburg, klik hier

Specifieke lerarenopleiding: :

De lerarenopleiding wordt georganiseerd in het kader van het Hoger beroepsonderwijs: studiegebied onderwijs. Zij biedt de mogelijkheid tot het behalen van het diploma van leraar. Met dit diploma kan je les geven over de vakken die in je hoofddiploma hebt gekregen.

Klik hieronder voor meer info over deze opleidingen:
Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding
Centrum voor Volwassenenonderwijs- Hogere Leergangen STEP
Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino

Hoger onderwijs:

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen orthopedagogie, sociaal werk, maatschappelijke veiligheid, verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, gezinswetenschappen, toegepaste psychologie, onderwijs (kleuter-, lager, secundair),...

SYNTRA - voltijse dagopleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Voltijdse dagopleiding verantwoordelijke kinderopvang

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Bij SYNTRA kan je een heel aantal andere opleidingen volgen:

Dagopleidingen: De voltijdse dagopleidingen zijn een goed alternatief voor bv. de hogeschool als je liever méér praktijk en minder theorie krijgt.
Voor een overzicht van de dagopleidingen in SYNTRA-Limburg, klik hier.

Langlopende opleidingen: dit zijn praktijkgerichte opleidingen voor ondernemende mensen, in alle sectoren. Ze worden ook de ondernemersopleidingen genoemd. 
Voor een overzicht van de langlopende opleidingen, klik hier. 
Kortlopende opleidingen: er zijn vele opleidingsmogelijkheden: van taalcursussen over beroepstechnische cursussen naar managementtrainingen. Van algemene informatica-opleidingen over workshops naar gespecialiseerde netwerktechnologie.Drie keer per jaar (januari – maart/april – september) brengt SYNTRA Limburg een nieuw aanbod. 
Hier vind je een overzicht van de kortlopende opleidingen. 
Leercontract: het leercontract (ook gekend als de “leertijd”) is een systeem dat werken en leren combineert. Leerjongeren krijgen de kans al doende een beroep te leren in een onderneming.  Dit natuurlijk tegen betaling. Meer informatie: www.leertijd.be

VDAB-opleidingen

VDAB organiseert een groot aantal praktijkgerichte opleidingen. Veel theorie zal je er niet krijgen, de nadruk ligt op de concrete praktijk. De opleidingen zijn steeds gericht op het verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om een opleiding te volgen bij VDAB. De opleidingen zijn gratis voor niet-werkende werkzoekenden. Aan de meeste opleidingen zijn stages verbonden. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

Als werknemer kan je ook een opleiding volgen. Dit kan zijn op eigen initiatief of op dat van je werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Een bedrijf kan ook opleidingen voor de eigen werknemers in een VDAB- Competentiecentrum laten doorgaan.

Info: www.vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 u tot 19 u).

De databank van VDAB-opleidingen vind je hier: http://www.vdab.be/opleidingen.
Nu je er toch bent kijk eens rond op de VDAB-site. Je vindt er zeer veel informatie over beroepen, vacatures, ... Je kunt ook jezelf testen op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, informatica, …