Se-n-Se Integrale veiligheid

update: januari 2019

Voor wie?

Wil je weten of je toegelaten wordt tot Integrale veiligheid? Neem contact met de school of het CLB.

Integrale veiligheid is onder een aantal voorwaarden toegankelijk vanuit elk studiegebied.

Vooreerst moet je medisch geschikt zijn voor de uitoefening van het beroep.

Verder moet je ook van onberispelijk gedrag zijn (uittreksel uit het strafregister) dat niet langer dan 6 maanden voor de effectieve start van de opleiding door jou werd afgegeven. Het uittreksel wordt uitgereikt door de bevoegde gemeentelijke dienst van je woonplaats. Het voorgaande betekent niet per definitie een 'blanco' uittreksel. De onderwijsinstelling zal na consultatie van het Ministerie van Binnenlandse zaken een afweging maken of, binnen het raam van de sector 'veiligheid', de eventueel op het uittreksel vermelde feiten (zowel naar aard als naar tijdstip) indruisen tegen de voorwaarde 'onberispelijk gedrag'.

De toelatingsklassenraad geeft een advies over je toelating. Inhoudelijk is geen specifieke vooropleiding nodig. De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

Wat?

Integrale veiligheid is bedoeld voor leerlingen die belangstelling voelen voor de veiligheids- en bewakingssector. Je leert vaardigheden zoals omgaan met agressie, stressbestendigheid in noodsituaties, psychologische conflicthantering, besluitvaardigheid, ... Hiervoor moet je zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Je bereidt je voor op een job als bewakingsagent, brandweerman, politieagent of een andere veiligheidsfunctie. Observeren en rapporteren behoren ook tot je takenpakket.

Stages

Het werkplekleren maakt een wezenlijk deel uit van de opleiding. Op deze wijze maak je kennis met de praktijk van het werken als bewakingsagent.

Wat nadien?

Als je geslaagd bent, behaal je de volgende studiebewijzen:
- een certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se),
- een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent,
- een attest voetbalsteward,
- een attest divisiechef,
- een attest bedrijfseerstehulp,
- attesten over vrijstellingen brandweer en politie.
- eventueel andere attesten gerelateerd aan de veiligheidssector

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie (toegepaste criminologie), onderwijs (kleuter, lager, secundair), sociaal werk,…

Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (HBO5), bij Syntra, de VDAB, Defensie, Politie, ...

Waar in Limburg?

St.-Franciscuscollege
Campus Heusden 
Minderbroedersstraat 1 - 3550 Heusden-Zolder
Tel. 011 52 07 20
www.sfc.be

Technisch Atheneum 2 De Wijzer Genk
Mosselerlaan 94 - 3600 Genk
Tel. 089 32 38 32
www.ta2dewijzer.be

Meer info: www.onderwijskiezer.be

 

 

 

Mogelijke aansluitende beroepen:

Beroep

Beroepssector

ROUTE infobeurs

Bewakingsagent ( knelpuntberoep)

De openbare sector

De sector van de lokale besturen

Route Veiligheidsberoepen

 

Inspecteur van politie

De openbare sector

De sector van de lokale besturen

Route Veiligheidsberoepen

Leidinggevende openbare veiligheid

De openbare sector

De sector van de lokale besturen

Route Veiligheidsberoepen

Leidinggevende privébeveiliging

 

Route Veiligheidsberoepen

Medewerker civiele veiligheid

De openbare sector

De sector van de lokale besturen

Route Veiligheidsberoepen

Medewerker lokale veiligheid

De openbare sector

Route Veiligheidsberoepen

Medewerker openbare veiligheid

De openbare sector

Route Veiligheidsberoepen

 

Beroepen bij Defensie

  Route Veiligheidsberoepen

Aansluitende vervolgopleidingen:

Centra voor Volwassenenonderwijs

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) kan je een heel aantal opleidingen volgen.

Afhankelijk van het studieniveau dat je reeds behaald hebt kan je kiezen tussen volgende opleidingen: 
Opleidingen op niveau secundair onderwijs:

Opleidingen op niveau hoger beroepsonderwijs: 
Het hoger beroepsonderwijs organiseert opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar ook de roepnaam HBO5). Het HBO maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. De HBO-opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.

Voor een overzicht van de HBO-5 –opleidingen in Limburg, klik hier

Specifieke lerarenopleiding: :

De lerarenopleiding wordt georganiseerd in het kader van het Hoger beroepsonderwijs: studiegebied onderwijs. Zij biedt de mogelijkheid tot het behalen van het diploma van leraar. Met dit diploma kan je les geven over de vakken die in je hoofddiploma hebt gekregen.

Klik hieronder voor meer info over deze opleidingen:
Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding
Centrum voor Volwassenenonderwijs- Hogere Leergangen STEP
Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs:

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie (toegepaste criminologie), onderwijs (kleuter, lager, secundair), sociaal werk,…

 

SYNTRA-opleidingen in Limburg

Bij SYNTRA kan je een heel aantal opleidingen volgen:

Dagopleidingen: De voltijdse dagopleidingen zijn een goed alternatief voor bv. de hogeschool als je liever méér praktijk en minder theorie krijgt.
Voor een overzicht van de dagopleidingen in SYNTRA-Limburg, klik hier.

Langlopende opleidingen: dit zijn praktijkgerichte opleidingen voor ondernemende mensen, in alle sectoren. Ze worden ook de ondernemersopleidingen genoemd. 
Voor een overzicht van de langlopende opleidingen, klik hier. 
Kortlopende opleidingen: er zijn vele opleidingsmogelijkheden: van taalcursussen over beroepstechnische cursussen naar managementtrainingen. Van algemene informatica-opleidingen over workshops naar gespecialiseerde netwerktechnologie.Drie keer per jaar (januari – maart/april – september) brengt SYNTRA Limburg een nieuw aanbod. 
Hier vind je een overzicht van de kortlopende opleidingen. 
Leercontract: het leercontract (ook gekend als de “leertijd”) is een systeem dat werken en leren combineert. Leerjongeren krijgen de kans al doende een beroep te leren in een onderneming.  Dit natuurlijk tegen betaling. Meer informatie: www.leertijd.be

 

VDAB-opleidingen

VDAB organiseert een groot aantal praktijkgerichte opleidingen. Veel theorie zal je er niet krijgen, de nadruk ligt op de concrete praktijk. De opleidingen zijn steeds gericht op het verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om een opleiding te volgen bij VDAB. De opleidingen zijn gratis voor niet-werkende werkzoekenden. Aan de meeste opleidingen zijn stages verbonden. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

Als werknemer kan je ook een opleiding volgen. Dit kan zijn op eigen initiatief of op dat van je werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Een bedrijf kan ook opleidingen voor de eigen werknemers in een VDAB- Competentiecentrum laten doorgaan.

Info: www.vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 u tot 19 u).

De databank van VDAB-opleidingen vind je hier: http://www.vdab.be/opleidingen.
Nu je er toch bent kijk eens rond op de VDAB-site. Je vindt er zeer veel informatie over beroepen, vacatures, ... Je kunt ook jezelf testen op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, informatica, …