Se-n-Se Industriële onderhoudstechnieken

update: MAART 2021

Voor wie?

Wil je weten of je toegelaten wordt tot de studierichting Industriële onderhoudstechnieken? Neem contact op met de school of het CLB.

Indien je een overeenstemmende TSO-studierichting volgde (elektriciteitelektronica, elektrische installatietechnieken, elektromechanica, elektronische installatietechnieken, industriële ICT, industriële wetenschappen, mechanische vormgevingstechnieken, podiumtechnieken,vliegtuigtechnieken) word je steeds toegelaten.

Indien je een overeenstemmend zesde jaar BSO volgde, moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen. Dit kan bijvoorbeeld via een zevende specialisatiejaar BSO (composietverwerking, computergestuurde werktuigmachines, fotolassen, industrieel onderhoud, industriële elektriciteit, matrijzenbouw, pijpfitten-lassen-monteren) of een zevende naamloos jaar BSO.

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig. Die spreekt zich in dit geval echter enkel uit over de zuiver wettelijke toelatingsvoorwaarden. Inhoudelijk zijn sommige van de vermelde richtingen niet altijd ideale vooropleidingen. Informeer je in de organiserende school.

Je kan ook worden toegelaten als je niet geslaagd bent aan de hogeschool of als je je na enkele weken hoger onderwijs wil heroriënteren.

De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

Wat?

Industriële onderhoudstechnieken beoogt de beroepskwalificatie van onderhoudstechnici. Daarom moet je een ruime theoretische kennis hebben van mechanische constructies, mechanismen, mechanische elementen, pneumatica, hydraulica, industriële elektriciteit, vermogenselektronica, logische schakeltechnieken, meet- en regeltechnieken en automatiseringsprocessen. Je leert ingrijpen in het proces en de software hiervan beheren.

Stages

Je doet praktische ervaring op via bedrijfsbezoeken en opleidingen in bedrijven (werkplekleren). Er worden ook blokstages voorzien.

Wat nadien?

Afgestudeerden kunnen op de arbeidsmarkt terecht als gespecialiseerd onderhoudstechnicus, verantwoordelijk technicus van een onderhoudsploeg, operateur van automatische stuursystemen in de petrochemische industrie, walserijstuurposten of elektrische centrales ...

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen elektromechanica, elektronica-ICT, facilitair management, ontwerp- en productietechnologie, leraar secundair onderwijs, toegepaste informatica, …

Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) (bedrijfsautomatisatie, elektromechanica, …) bij Syntra, de VDAB, Defensie, Politie, ...

Waar in Limburg?

Spectrumcollege bovenbouw VTI
Burg. Geyskensstraat 11 - 3580 Beringen
Tel. 011 42 20 58
www.spectrumcollege.be

PROVIL (Provinciaal Instituut) – Lommel
Duinenstraat 1 - 3920 Lommel
Tel. 011 79 93 30
www.provil.be

Provinciale secundaire school – Munsterbilzen
Appelboomgaardstraat 2 - 3740 Munsterbilzen
Tel. 089 62 92 21
www.pssb.be

WICO – Campus TIO – Overpelt
Dorpsstraat 91 - 3900 Overpelt
Tel. 011 60 91 60
www.wico.be

VIIO Nijverheid – Tongeren
Rode Kruislaan 27 - 3700 Tongeren
Tel. 012 23 24 60
www.viio.be

Sint-Martinusschool
Sint-Truidersteenweg 18 – 3540 Herk-De-Stad
Tel. 013 55 13 13
www.st-martinus.be

TISM Bree
Baron de Taxislaan 4 – 3960 Bree
Tel. 089 46 11 63
www.tismbree.be

Meer info: www.onderwijskiezer.be

Mogelijke aansluitende beroepen:

Beroep

Beroepssector

ROUTE infobeurs

Installateur liften

De sector van de metaal- en technologische industrie

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-Technicus 

De autosector en metaalaanverwante sectoren

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Onderhoudselektricien (knelpuntberoep)

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Onderhoudsmecanicien (knelpuntberoep)

De sector van de metaal- en technologische industrie

Route ICT en Techniek

Onderhoudstechnicus waterdistributie en sanering

De sector van de lokale besturen

De openbare sector

Route ICT en Techniek

Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica (knelpuntberoep)

De elektrotechnische sector

De sector van de metaal- en technologische industrie

Route ICT en Techniek

Regelaar afsteller van productiemachines

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Technicus elektronische installaties ( knelpuntberoep)

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Technicus mechanische constructie en productie 

De sector van de metaal- en technologische industrie

Route ICT en Techniek

Aansluitende vervolgopleidingen:

Sense

Opleiding

Route infobeurs

Computergestuurde mechanische productietechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Industriële computertechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Mechanica constructie- en planningstechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Stuur- en beveiligingstechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

HBO5-opleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Bedrijfsautomatisatie

Route ICT en Techniek

Elektriciteit

Route ICT en Techniek

Elektronica

Route ICT en Techniek

Elektromechanica

Route ICT en Techniek

Industriële informatica

Route ICT en Techniek

Mechanica

Route ICT en Techniek

 

Hoger onderwijs

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Meer info: www.onderwijskiezer.be

 

 Graduaatsopleidingen

Graduaatsopleidingen behoren tot niveau van het hoger beroepsonderwijsonderwijs (HBO5) en zijn erg praktijkgericht. Ze bereiden voor op een welbepaald beroep en richten zich op de arbeidsmarkt. Ze zijn minder theoretisch dan (professionele) bacheloropleidingen. Graduaten zijn sterk gericht op werkplekleren: het aanleren en toepassen van competenties in reële werksituaties. De theorie staat altijd in functie van de praktijk. Qua niveau situeert de graduaatsopleiding zich tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en een bacheloropleiding (niveau 6) in. Binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur krijgen ze niveau 5. Elke graduaatsopleiding wordt uitgedrukt in studiepunten. Zij geven de omvang van de opleiding weer. Er zijn graduaatsopleidingen van 90 of 120 studiepunten.
Het -logo achter de opleiding duidt aan dat het gaat om een STEM-opleiding. Wat is STEM? Je vindt hier meer informatie. Alle STEM opleidingen.

Accounting administration  
Bedrijfsorganisatie  
Biotechnologie  
Bouwkundig tekenen  
Educatieve graduaatsopleiding secundair  
Elektromechanische systemen  
Hernieuwbare energiesystemen  
HR-suppport  
HVAC-systemen  
Industriële informatica  
Informatiebeheer: bibliotheek en archief  
Internet of Things  
Juridische-administratieve ondersteuning  
Logies, restaurant en catering management  
Maatschappelijk werk  
Marketing  
Marketing- en communicatiesupport  
Orthopedagogie (Orthopedagogische begeleiding)  
Productiebeheer  
Programmeren  
Sociaal - cultureel werk  
Syndicaal werk  
Systeem- en netwerkbeheer  
Telecommunicatietechnieken  
Tolk Vlaamse Gebarentaal  
Transport en logistiek  
Verkeerskunde en mobiliteit  
Voertuigtechnieken  
Werforganisatie  
Winkelmanagement  

 

HBO5 Verpleegkunde

HBO5- Verpleegkunde  behoort tot het hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs (SO) en de Professionele bachelor 5Pba). Het behoort tot het niveau 5 van de  Vlaamse kwalificatiestructuur. De volledige opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules verspreid over 6 semesters:

Initiatie verpleegkunde Oriëntatie algemene gezondheidszorg Toegepaste verpleegkunde 
Verpleegkundige basiszorg Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

De opleiding is sterk praktijkgericht. Stages zijn een essentieel onderdeel. Ze nemen dan ook de helft van je opleiding in. De complexiteit en het aantal uren stage stijgt naarmate je vordert in je opleiding. Elke module heeft een specifieke inhoud en specifieke stages.

Je stage heeft steeds te maken met de module die je op dat moment volgt. 
Daarnaast krijg je nog veel praktijkoefeningen.

Meer info: Klik hier

 

Secundair Volwassenenonderwijs

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) kan je een heel aantal opleidingen volgen.

SVO maakt deel uit van het Volwassenenonderwijs.
Het situeert zich op het niveau van de 2e en 3e graad van het voltijds secundair onderwijs (SO).
Met uitzondering van een aantal taal- of ICT-opleidingen.

Er worden binnen het SVO +/- 250 opleidingen georganiseerd.
Gaande van ‘Zweeds’ over ‘Uurwerkmaken’ tot ‘Verzorgende’.
Sommige opleidingen leiden naar een diploma SO. Andere niet.

Het SVO is voorts ingedeeld in 50 studiegebieden.

 

Welke opleidingen bestaan er binnen het SVO?

Lijst met ASO-opleidingen: Opleidingen in het studiegebied algemene vorming 

Lijst diplomagerichte opleidingen (docx, 4 p.) (151 kB) (TSO/BSO)

Je kan je diploma SO behalen via ASO- opleidingen en via diplomagerichte opleidingen.
Deze opleidingen noemde men vroeger Tweedekansonderwijs.
Je kan binnen het secundair volwassenenonderwijs geen diploma SO behalen via opleidingen KSO.

Lijst van alle opleidingen binnen het Volwassenenonderwijs.

Specifieke lerarenopleiding: :

Je hebt kennis verworven in een opleiding in het hoger of secundair onderwijs en je wil die kennis doorgeven als leraar? Dan volg je een specifieke lerarenopleiding (SLO). Deze vervangt de vroegere D-cursus, GPB- en aggregatieopleiding. De SLO focust enkel op het pedagogische aspect. Je hoofddiploma bepaalt in welke vakken je les mag geven. De opleiding omvat 60 studiepunten: 30 voor theorie en 30 voor praktijk.

De praktijkcomponent kan je op 3 manieren invullen:

  • Je hebt nog geen werk gevonden als leraar: dan volg je een stage bij een school, centrum of instelling. Dit is ‘preservicetraining’.
  • Je bent al personeelslid in een school, centrum of instelling: dan kan je de praktijkcomponent vervullen in ‘inservicetraining’. Je hebt dan een leraar-in-opleidingsbaan of LIO-baan.
  • Je kan ook een combinatie van preservicetraining en inservicetraining maken.

 

Je kan de SLO volgen in een School of Arts, een cvo of aan een universiteit.

1. De SLO in een centrum voor volwassenenonderwijs

 

 

SYNTRA opleidingen in Limburg


Dagopleidingen: De voltijdse dagopleidingen zijn een goed alternatief voor bv. de hogeschool als je liever méér praktijk en minder theorie krijgt.Bij SYNTRA kan je een heel aantal andere opleidingen volgen:

Voor een overzicht van de dagopleidingen in SYNTRA-Limburg, klik hier.

Langlopende opleidingen: dit zijn praktijkgerichte opleidingen voor ondernemende mensen, in alle sectoren. Ze worden ook de ondernemersopleidingen genoemd. 

Kortlopende opleidingen: er zijn vele opleidingsmogelijkheden: van taalcursussen over beroepstechnische cursussen naar managementtrainingen. Van algemene informatica-opleidingen over workshops naar gespecialiseerde netwerktechnologie.Drie keer per jaar (januari – maart/april – september) brengt SYNTRA Limburg een nieuw aanbod. 
Hier vind je een overzicht van alle opleidingen in SYNTRA-Limburg
Leercontract: het leercontract (ook gekend als de “leertijd”) is een systeem dat werken en leren combineert. Leerjongeren krijgen de kans al doende een beroep te leren in een onderneming.  Dit natuurlijk tegen betaling. Meer informatie: www.leertijd.be

 

 

VDAB-opleidingen

VDAB organiseert een groot aantal praktijkgerichte opleidingen. Veel theorie zal je er niet krijgen, de nadruk ligt op de concrete praktijk. De opleidingen zijn steeds gericht op het verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om een opleiding te volgen bij VDAB. De opleidingen zijn gratis voor niet-werkende werkzoekenden. Aan de meeste opleidingen zijn stages verbonden. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

Als werknemer kan je ook een opleiding volgen. Dit kan zijn op eigen initiatief of op dat van je werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Een bedrijf kan ook opleidingen voor de eigen werknemers in een VDAB- Competentiecentrum laten doorgaan.

Info: www.vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 u tot 19 u).

Speciaal voor jongeren is er volgende site: http://www.vdab.be/jongeren

 

De databank van VDAB-opleidingen vind je hier: http://www.vdab.be/opleidingen.
Nu je er toch bent kijk eens rond op de VDAB-site. Je vindt er zeer veel informatie over beroepen, vacatures, ... Je kunt ook jezelf testen op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, informatica, …