Se-n-Se Industriële onderhoudstechnieken

update: januari 2019

Voor wie?

Wil je weten of je toegelaten wordt tot de studierichting Industriële onderhoudstechnieken? Neem contact op met de school of het CLB.

Indien je een overeenstemmende TSO-studierichting volgde (elektriciteitelektronica, elektrische installatietechnieken, elektromechanica, elektronische installatietechnieken, industriële ICT, industriële wetenschappen, mechanische vormgevingstechnieken, podiumtechnieken,vliegtuigtechnieken) word je steeds toegelaten.

Indien je een overeenstemmend zesde jaar BSO volgde, moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen. Dit kan bijvoorbeeld via een zevende specialisatiejaar BSO (composietverwerking, computergestuurde werktuigmachines, fotolassen, industrieel onderhoud, industriële elektriciteit, matrijzenbouw, pijpfitten-lassen-monteren) of een zevende naamloos jaar BSO.

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig. Die spreekt zich in dit geval echter enkel uit over de zuiver wettelijke toelatingsvoorwaarden. Inhoudelijk zijn sommige van de vermelde richtingen niet altijd ideale vooropleidingen. Informeer je in de organiserende school.

Je kan ook worden toegelaten als je niet geslaagd bent aan de hogeschool of als je je na enkele weken hoger onderwijs wil heroriënteren.

De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

Wat?

Industriële onderhoudstechnieken beoogt de beroepskwalificatie van onderhoudstechnici. Daarom moet je een ruime theoretische kennis hebben van mechanische constructies, mechanismen, mechanische elementen, pneumatica, hydraulica, industriële elektriciteit, vermogenselektronica, logische schakeltechnieken, meet- en regeltechnieken en automatiseringsprocessen. Je leert ingrijpen in het proces en de software hiervan beheren.

Stages

Je doet praktische ervaring op via bedrijfsbezoeken en opleidingen in bedrijven (werkplekleren). Er worden ook blokstages voorzien.

Wat nadien?

Afgestudeerden kunnen op de arbeidsmarkt terecht als gespecialiseerd onderhoudstechnicus, verantwoordelijk technicus van een onderhoudsploeg, operateur van automatische stuursystemen in de petrochemische industrie, walserijstuurposten of elektrische centrales ...

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen elektromechanica, elektronica-ICT, facilitair management, ontwerp- en productietechnologie, leraar secundair onderwijs, toegepaste informatica, …

Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) (bedrijfsautomatisatie, elektromechanica, …) bij Syntra, de VDAB, Defensie, Politie, ...

Waar in Limburg?

Spectrumcollege bovenbouw VTI
Burg. Geyskensstraat 11 - 3580 Beringen
Tel. 011 42 20 58
www.spectrumcollege.be

PROVIL (Provinciaal Instituut) – Lommel
Duinenstraat 1 - 3920 Lommel
Tel. 011 79 93 30
www.provil.be

Provinciale secundaire school – Munsterbilzen
Appelboomgaardstraat 2 - 3740 Munsterbilzen
Tel. 089 62 92 21
www.pssb.be

WICO – Campus TIO – Overpelt
Dorpsstraat 91 - 3900 Overpelt
Tel. 011 60 91 60
www.wico.be

VIIO Nijverheid – Tongeren
Rode Kruislaan 27 - 3700 Tongeren
Tel. 012 23 24 60
www.viio.be

Sint-Martinusschool
Sint-Truidersteenweg 18 – 3540 Herk-De-Stad
Tel. 013 55 13 13
www.st-martinus.be

TISM Bree
Baron de Taxislaan 4 – 3960 Bree
Tel. 089 46 11 63
www.tismbree.be

Meer info: www.onderwijskiezer.be

Mogelijke aansluitende beroepen:

Beroep

Beroepssector

ROUTE infobeurs

Installateur liften

De sector van de metaal- en technologische industrie

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-Technicus 

De autosector en metaalaanverwante sectoren

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Onderhoudselektricien (knelpuntberoep)

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Onderhoudsmecanicien (knelpuntberoep)

De sector van de metaal- en technologische industrie

Route ICT en Techniek

Onderhoudstechnicus waterdistributie en sanering

De sector van de lokale besturen

De openbare sector

Route ICT en Techniek

Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica (knelpuntberoep)

De elektrotechnische sector

De sector van de metaal- en technologische industrie

Route ICT en Techniek

Regelaar afsteller van productiemachines

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Technicus elektronische installaties ( knelpuntberoep)

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Technicus mechanische constructie en productie 

De sector van de metaal- en technologische industrie

Route ICT en Techniek

Aansluitende vervolgopleidingen:

Sense in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Computergestuurde mechanische productietechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Industriële computertechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Mechanica constructie- en planningstechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Stuur- en beveiligingstechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

HBO5-opleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Bedrijfsautomatisatie

Route ICT en Techniek

Elektriciteit

Route ICT en Techniek

Elektronica

Route ICT en Techniek

Elektromechanica

Route ICT en Techniek

Industriële informatica

Route ICT en Techniek

Mechanica

Route ICT en Techniek

Centra voor Volwassenenonderwijs

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) kan je een heel aantal opleidingen volgen.

Afhankelijk van het studieniveau dat je reeds behaald hebt kan je kiezen tussen volgende opleidingen: 
Opleidingen op niveau secundair onderwijs:

Opleidingen op niveau hoger beroepsonderwijs: 
Het hoger beroepsonderwijs organiseert opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar ook de roepnaam HBO5). Het HBO maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. De HBO-opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.

Voor een overzicht van de HBO-5 –opleidingen in Limburg, klik hier

Specifieke lerarenopleiding: :

De lerarenopleiding wordt georganiseerd in het kader van het Hoger beroepsonderwijs: studiegebied onderwijs. Zij biedt de mogelijkheid tot het behalen van het diploma van leraar. Met dit diploma kan je les geven over de vakken die in je hoofddiploma hebt gekregen.

Klik hieronder voor meer info over deze opleidingen:
Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding
Centrum voor Volwassenenonderwijs- Hogere Leergangen STEP
Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino

Hoger onderwijs:

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen elektromechanica, elektronica-ICT, informaticamanagement en multimedia, facilitair management ontwerp- en productietechnologie, leraar secundair onderwijs, toegepaste informatica, …

SYNTRA - voltijdse dagopleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Voltijdse dagopleiding Koeltechnisch installateur

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Elektrotechnisch installateur

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Aannemer installateur centrale verwarming/combi solar thermal

Route ICT en Techniek

Bij SYNTRA kan je een heel aantal andere opleidingen volgen:

Dagopleidingen: De voltijdse dagopleidingen zijn een goed alternatief voor bv. de hogeschool als je liever méér praktijk en minder theorie krijgt.
Voor een overzicht van de dagopleidingen in SYNTRA-Limburg, klik hier.

Langlopende opleidingen: dit zijn praktijkgerichte opleidingen voor ondernemende mensen, in alle sectoren. Ze worden ook de ondernemersopleidingen genoemd. 
Voor een overzicht van de langlopende opleidingen, klik hier. 
Kortlopende opleidingen: er zijn vele opleidingsmogelijkheden: van taalcursussen over beroepstechnische cursussen naar managementtrainingen. Van algemene informatica-opleidingen over workshops naar gespecialiseerde netwerktechnologie.Drie keer per jaar (januari – maart/april – september) brengt SYNTRA Limburg een nieuw aanbod. 
Hier vind je een overzicht van de kortlopende opleidingen. 
Leercontract: het leercontract (ook gekend als de “leertijd”) is een systeem dat werken en leren combineert. Leerjongeren krijgen de kans al doende een beroep te leren in een onderneming.  Dit natuurlijk tegen betaling. Meer informatie: www.leertijd.be

VDAB-opleidingen

VDAB organiseert een groot aantal praktijkgerichte opleidingen. Veel theorie zal je er niet krijgen, de nadruk ligt op de concrete praktijk. De opleidingen zijn steeds gericht op het verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om een opleiding te volgen bij VDAB. De opleidingen zijn gratis voor niet-werkende werkzoekenden. Aan de meeste opleidingen zijn stages verbonden. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

Als werknemer kan je ook een opleiding volgen. Dit kan zijn op eigen initiatief of op dat van je werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Een bedrijf kan ook opleidingen voor de eigen werknemers in een VDAB- Competentiecentrum laten doorgaan.

Info: www.vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 u tot 19 u).

De databank van VDAB-opleidingen vind je hier: http://www.vdab.be/opleidingen.
Nu je er toch bent kijk eens rond op de VDAB-site. Je vindt er zeer veel informatie over beroepen, vacatures, ... Je kunt ook jezelf testen op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, informatica, …