Se-n-Se Industriële koeltechnieken

update: januari 2019

Voor wie?

Wil je weten of je toegelaten wordt tot de studierichting Industriële koeltechnieken? Neem contact op met de school
of het CLB.

Indien je een overeenstemmende TSO-studierichting volgde (koel- en warmtechnieken), word je steeds toegelaten.

Indien je een overeenstemmend zesde jaar BSO volgde, moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen. Dit kan bijvoorbeeld via een zevende specialisatiejaar BSO (koeltechnische installaties, verwarmingsinstallaties ) of een zevende naamloos jaar BSO.

Je kan ook worden toegelaten als je niet geslaagd bent aan de hogeschool of als je je na enkele weken hoger onderwijs wil heroriënteren.

Je kan ook worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.

Wat?

Industriële koeltechnieken wil je een inzicht laten verwerven in de opbouw en de werking van industriële koelinstallaties. Hiervoor is een diepgaande kennis nodig van de fysische verschijnselen van het koelproces, de montagemogelijkheden met betrekking tot de opbouw van installaties en de werking van de deelcomponenten (elektriciteit, regeltechniek ...).

Stages

In de praktijk ben je vooral bezig met de opbouw van de koeltechnische installaties en de elektrotechnische aspecten hiervan. Je voert ook een aantal werkzaamheden uit op bestaande installaties (verwijderen van koelmiddel, vervangen en toevoegen van onderdelen, onderhoud).

Wat nadien?

De tewerkstellingsmogelijkheden situeren zich:

  • in industriële koelinstallaties van koel- en diepvriesruimten, brouwerijen, chemische industrie, melkerijen, slachthuizen... ; 
  • in semi-industriële koelinstallaties zoals transport- en containerkoeling, koelinstallaties in de horecasector, airconditioning op voertuigen ...

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen elektromechanica (klimatisering), energietechnologie, leraar secundair onderwijs (mechanica, elektriciteit,…),...
Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) (bedrijfsautomatisatie, elektro-mechanica,…), bij Syntra, de VDAB, Defensie, Politie, ...

Waar in Limburg?

Technicum
Gildestraat 22 - 3800 Sint-Truiden
Tel. 011 68 22 34
www.technicum.be


Meer info: www.onderwijskiezer.be

 

Mogelijke aansluitende beroepen:

Beroep

Beroepssector

ROUTE infobeurs

Technicus koeltechniek en klimatisatie ( knelpuntberoep)

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Aansluitende vervolgopleidingen:

 

Sense in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Industriële warmtechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Centra voor Volwassenenonderwijs

HBO5-opleidingen

Opleiding

Route infobeurs

Bedrijfsautomatisatie

Route ICT en Techniek

Elektriciteit

Route ICT en Techniek

Elektronica

Route ICT en Techniek

Elektromechanica

Route ICT en Techniek

Industriële informatica

Route ICT en Techniek

Mechanica

Route ICT en Techniek

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) kan je een heel aantal opleidingen volgen.

Afhankelijk van het studieniveau dat je reeds behaald hebt kan je kiezen tussen volgende opleidingen: 
Opleidingen op niveau secundair onderwijs:

Opleidingen op niveau hoger beroepsonderwijs: 
Het hoger beroepsonderwijs organiseert opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar ook de roepnaam HBO5). Het HBO maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. De HBO-opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.

Voor een overzicht van de HBO-5 –opleidingen in Limburg, klik hier

Specifieke lerarenopleiding: :

De lerarenopleiding wordt georganiseerd in het kader van het Hoger beroepsonderwijs: studiegebied onderwijs. Zij biedt de mogelijkheid tot het behalen van het diploma van leraar. Met dit diploma kan je les geven over de vakken die in je hoofddiploma hebt gekregen.

Klik hieronder voor meer info over deze opleidingen:
Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding
Centrum voor Volwassenenonderwijs- Hogere Leergangen STEP
Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino

Hoger onderwijs

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen elektromechanica (klimatisering), energietechnologie, leraar secundair

onderwijs (mechanica, elektriciteit,…),…

SYNTRA-voltijdse dagopleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Voltijdse dagopleiding Koeltechnisch installateur

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Elektrotechnisch installateur

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Aannemer installateur centrale verwarming/combi solar thermal

Route ICT en Techniek

Bij SYNTRA kan je een heel aantal andere opleidingen volgen:

Dagopleidingen: De voltijdse dagopleidingen zijn een goed alternatief voor bv. de hogeschool als je liever méér praktijk en minder theorie krijgt.
Voor een overzicht van de dagopleidingen in SYNTRA-Limburg, klik hier.

Langlopende opleidingen: dit zijn praktijkgerichte opleidingen voor ondernemende mensen, in alle sectoren. Ze worden ook de ondernemersopleidingen genoemd. 
Voor een overzicht van de langlopende opleidingen, klik hier. 
Kortlopende opleidingen: er zijn vele opleidingsmogelijkheden: van taalcursussen over beroepstechnische cursussen naar managementtrainingen. Van algemene informatica-opleidingen over workshops naar gespecialiseerde netwerktechnologie.Drie keer per jaar (januari – maart/april – september) brengt SYNTRA Limburg een nieuw aanbod. 
Hier vind je een overzicht van de kortlopende opleidingen. 
Leercontract: het leercontract (ook gekend als de “leertijd”) is een systeem dat werken en leren combineert. Leerjongeren krijgen de kans al doende een beroep te leren in een onderneming.  Dit natuurlijk tegen betaling. Meer informatie: www.leertijd.be

VDAB-opleidingen

VDAB organiseert een groot aantal praktijkgerichte opleidingen. Veel theorie zal je er niet krijgen, de nadruk ligt op de concrete praktijk. De opleidingen zijn steeds gericht op het verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om een opleiding te volgen bij VDAB. De opleidingen zijn gratis voor niet-werkende werkzoekenden. Aan de meeste opleidingen zijn stages verbonden. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

Als werknemer kan je ook een opleiding volgen. Dit kan zijn op eigen initiatief of op dat van je werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Een bedrijf kan ook opleidingen voor de eigen werknemers in een VDAB- Competentiecentrum laten doorgaan.

Info: www.vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 u tot 19 u).

De databank van VDAB-opleidingen vind je hier: http://www.vdab.be/opleidingen.
Nu je er toch bent kijk eens rond op de VDAB-site. Je vindt er zeer veel informatie over beroepen, vacatures, ... Je kunt ook jezelf testen op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, informatica, …