Se-n-Se Industriële computertechnieken

update: januari 2019

Voor wie?

Wil je weten of je toegelaten wordt tot de studierichting Industriële computertechnieken? Neem contact op met de school of het CLB.

Indien je een overeenstemmende TSO-studierichting volgde (elektriciteit-elektronica, elektrische installatietechnieken, elektromechanica, elektronische installatietechnieken, industriële ICT, industriële wetenschappen, kunststoftechnieken, mechanische vormgevingstechnieken, podiumtechnieken, vliegtuigtechnieken), word je steeds toegelaten.

Indien je een overeenstemmend zesde jaar BSO volgde, moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen. Dit kan bijvoorbeeld via een zevende specialisatiejaar BSO (composietverwerking, computergestuurde werktuigmachines, fotolassen, industrieel onderhoud, industriële elektriciteit, matrijzenbouw, pijpfitten-lassenmonteren) of een zevende naamloos jaar BSO.

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig. Die spreekt zich in dit geval echter enkel uit over de zuiver wettelijke toelatingsvoorwaarden. Inhoudelijk zijn sommige van de vermelde richtingen niet altijd ideale vooropleidingen. Informeer je in de organiserende school.

Je kan ook worden toegelaten als je niet geslaagd bent aan de hogeschool of als je je na enkele weken hoger onderwijs wil heroriënteren.

De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

Wat?

Je verwerft inzicht in gebouwenautomatisatie door middel van domotica en immotica. Je leert industriële sturingen ontwikkelen (EPLAN Electric P8) en programmeren. Je leert werken met microcontrollers en maakt hierbij gebruik van de programmeertaal BASIC. Je verwerft een degelijke programmeerbasis van VB.net en maakt conctrete toepassingen voor bv. het maken van een visualisatie van een machine of gebouw.

Stages

In de loop van het schooljaar volg je gedurende 6 weken, verdeeld in 2 blokken, een bedrijfsstage die nauw aansluit bij dit vakgebied. In overleg met het bedrijf ga je één of meerdere projecten uitwerken. Het stagebedrijf wordt in onderling overleg met de school gekozen.

Wat nadien?

Na het afstuderen heb je volgende tewerkstellingsmogelijkheden:

  • Gebouwenbeheer: installateur KNX-installaties voor residentiële en tertiaire gebouwen
  • ICT-technicus in een bedrijf
  • Technicus automatiseringssystemen van industriële installaties
  • Onderhoudstechnicus van gecomputeriseerde systemen
  • Installateur gestructureerde koper- en glasvezelbekabeling, onderhoud netwerken

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen elektronica-ICT, informaticamanagement en multimedia, elektro-mechanica, ontwerp- en productietechnologie, leraar secundair onderwijs, toegepaste informatica, …

Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) (industriële informatica, bedrijfsautomatisatie), bij Syntra, de VDAB, Defensie, Politie, ...

Waar in Limburg?

HAST
Kleine Breemstraat 7 - 3500 Hasselt
Tel. 011 25 33 58
www.campushast.be


Meer info: www.onderwijskiezer.be
 

Mogelijke aansluitende beroepen:

Beroep

Beroepssector

ROUTE infobeurs

ICT-medewerker

 

Route ICT en Techniek

Netwerkbeheerder (knelpuntberoep)

 

Route ICT en Techniek

Technicus pc en kantoormateriaal

 

Route ICT en Techniek

Technicus elektronische installaties (knelpuntberoep)

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

 Technicus ontwerper industriële automatisering (knelpuntberoep)

De elektrotechnische sector

Route ICT en Techniek

Aansluitende vervolgopleidingen:

Sense in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Computergestuurde mechanische productietechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Industriële onderhoudstechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Mechanica constructie- en planningstechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

Stuur- en beveiligingstechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

HBO5-opleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Bedrijfsautomatisatie

Route ICT en Techniek

Elektriciteit

Route ICT en Techniek

Elektronica

Route ICT en Techniek

Elektromechanica

Route ICT en Techniek

Industriële informatica

Route ICT en Techniek

Mechanica

Route ICT en Techniek

Centra voor Volwassenenonderwijs

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) kan je een heel aantal opleidingen volgen.

Afhankelijk van het studieniveau dat je reeds behaald hebt kan je kiezen tussen volgende opleidingen: 
Opleidingen op niveau secundair onderwijs:

Opleidingen op niveau hoger beroepsonderwijs: 
Het hoger beroepsonderwijs organiseert opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar ook de roepnaam HBO5). Het HBO maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. De HBO-opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.

Voor een overzicht van de HBO-5 –opleidingen in Limburg, klik hier

Specifieke lerarenopleiding: :

De lerarenopleiding wordt georganiseerd in het kader van het Hoger beroepsonderwijs: studiegebied onderwijs. Zij biedt de mogelijkheid tot het behalen van het diploma van leraar. Met dit diploma kan je les geven over de vakken die in je hoofddiploma hebt gekregen.

Klik hieronder voor meer info over deze opleidingen:
Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding
Centrum voor Volwassenenonderwijs- Hogere Leergangen STEP
Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino

Hoger onderwijs

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen elektronica-ICT, informaticamanagement en multimedia, elektromechanica, ontwerp- en productietechnologie, leraar  secundair onderwijs, toegepaste informatica, …

SYNTRA-dagopleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Voltijdse dagopleiding 3D artist

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding 3D print productdesigner

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Concept artist

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Desktop Publisher

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Drupal Developer

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding netwerkbeheerder

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding webontwikkelaar

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Pc-technicus

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Sound producer

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Special effects artist

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Technicus toegepaste electronica

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding webdesigner

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Digitaal technisch tekenaar

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Game animation artist

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Game app designer

Route ICT en Techniek

Voltijdse dagopleiding Grafisch vormgever

Route ICT en Techniek

Bij SYNTRA kan je een heel aantal andere opleidingen volgen:

Dagopleidingen: De voltijdse dagopleidingen zijn een goed alternatief voor bv. de hogeschool als je liever méér praktijk en minder theorie krijgt.
Voor een overzicht van de dagopleidingen in SYNTRA-Limburg, klik hier.

Langlopende opleidingen: dit zijn praktijkgerichte opleidingen voor ondernemende mensen, in alle sectoren. Ze worden ook de ondernemersopleidingen genoemd. 
Voor een overzicht van de langlopende opleidingen, klik hier. 
Kortlopende opleidingen: er zijn vele opleidingsmogelijkheden: van taalcursussen over beroepstechnische cursussen naar managementtrainingen. Van algemene informatica-opleidingen over workshops naar gespecialiseerde netwerktechnologie.Drie keer per jaar (januari – maart/april – september) brengt SYNTRA Limburg een nieuw aanbod. 
Hier vind je een overzicht van de kortlopende opleidingen. 
Leercontract: het leercontract (ook gekend als de “leertijd”) is een systeem dat werken en leren combineert. Leerjongeren krijgen de kans al doende een beroep te leren in een onderneming.  Dit natuurlijk tegen betaling. Meer informatie: www.leertijd.be

 

VDAB-opleidingen

VDAB organiseert een groot aantal praktijkgerichte opleidingen. Veel theorie zal je er niet krijgen, de nadruk ligt op de concrete praktijk. De opleidingen zijn steeds gericht op het verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om een opleiding te volgen bij VDAB. De opleidingen zijn gratis voor niet-werkende werkzoekenden. Aan de meeste opleidingen zijn stages verbonden. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

Als werknemer kan je ook een opleiding volgen. Dit kan zijn op eigen initiatief of op dat van je werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Een bedrijf kan ook opleidingen voor de eigen werknemers in een VDAB- Competentiecentrum laten doorgaan.

Info: www.vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 u tot 19 u).

De databank van VDAB-opleidingen vind je hier: http://www.vdab.be/opleidingen.
Nu je er toch bent kijk eens rond op de VDAB-site. Je vindt er zeer veel informatie over beroepen, vacatures, ... Je kunt ook jezelf testen op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, informatica, …