Se-n-Se Hout constructie- en planningstechnieken

update: januari 2019

Voor wie?

Wil je weten of je toegelaten wordt tot de studierichting Hout constructie- en planningstechnieken? Neem contact op met de school of het CLB.

Indien je een overeenstemmende TSO-studierichting volgde (houttechnieken , productie- en procestechnologie (hout)), word je steeds toegelaten.

Indien je een overeenstemmend zesde jaar BSO volgde, moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen. Dit kan bijvoorbeeld via een zevende specialisatiejaar BSO (bijzondere schrijnwerkconstructies, industriële houtbewerking, interieurinrichting, meubelgarneren, restauratie van meubelen, stijl- en designmeubelen) of een zevende naamloos jaar BSO.

Je kan ook worden toegelaten als je niet geslaagd bent aan de hogeschool of als je je na enkele weken hoger onderwijs wil heroriënteren.

Je kan ook worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties
of kwalificaties.

Wat?

Het accent van dit jaar ligt op projectontwikkeling. Het specifieke karakter van totaalproductie dat in de houtsector steeds aanwezig is, vormt de basis van deze specialisatieopleiding.

Je leert Hout constructie- en planningstechnieken ontleden en verwezenlijken. Je leert het productieproces voorbereiden (situatieschetsen, CAD/CAM/CNC …). Je lijnt het realisatieproces uit met behulp van planningstechnieken die in bedrijven gebruikt worden. Je wordt geconfronteerd met bedrijfseconomische en -technische aspecten (kostprijsberekening, arbeidsstudie, rendement, ondernemerschap, productiemethoden …).

Stages

De stages kaderen in het profiel van werkvoorbereiding, de stagiair loopt 4 maal 2 weken stage in twee verschillende bedrijven. Eén bedrijf zal zich situeren in de meubelsector, het andere in de bouwsector. De opdracht die van uit het stagebedrijf in samenspraak met de school wordt opgegeven wordt deels in het bedrijf en deels in school uitgewerkt.

Wat nadien?

Afgestudeerden kunnen op de arbeidsmarkt terecht als arbeider in het productieproces van de houtverwerkende nijverheid.

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen bouw, houttechnologie, leraar secundair onderwijs hout-bouw, interieurvormgeving, …

Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) (bouwkunde, bouw en hout-constructie,…), bij Syntra, de VDAB, Defensie, Politie, ...

Waar in Limburg?

Harlindis Relindis – 2de + 3de graad ‘Nijverheid en techniek’
St.-Jansberg 39 – 3680 Maaseik
Tel. 089 56 30 59
www.kasomk.be

Meer info: www.onderwijskiezer.be

Mogelijke aansluitende beroepen:

Beroep

Beroepssector

ROUTE infobeurs

Buitenschrijnwerker ( knelpuntberoep)

De houtsector

Route Hout, Bouw, Groen

Meestergast in de hout- en meubelindustrie ( knelpuntberoep)

De houtsector

Route Hout, Bouw, Groen

Operator houten plaatmateriaal

De houtsector

Route Hout, Bouw, Groen

Scheepstimmerman

De houtsector

Route Hout, Bouw, Groen

Technicus meubels en hout ( knelpuntberoep)

De houtsector

Route Hout, Bouw, Groen

Aansluitende vervolgopleidingen:

HBO5-opleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Bouw- en Houtconstructie

Route Hout, Bouw, Groen

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) kan je een heel aantal opleidingen volgen.

Afhankelijk van het studieniveau dat je reeds behaald hebt kan je kiezen tussen volgende opleidingen: 
Opleidingen op niveau secundair onderwijs:

Opleidingen op niveau hoger beroepsonderwijs: 
Het hoger beroepsonderwijs organiseert opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar ook de roepnaam HBO5). Het HBO maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. De HBO-opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.

Voor een overzicht van de HBO-5 –opleidingen in Limburg, klik hier

Specifieke lerarenopleiding: :

De lerarenopleiding wordt georganiseerd in het kader van het Hoger beroepsonderwijs: studiegebied onderwijs. Zij biedt de mogelijkheid tot het behalen van het diploma van leraar. Met dit diploma kan je les geven over de vakken die in je hoofddiploma hebt gekregen.

Klik hieronder voor meer info over deze opleidingen:
Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding
Centrum voor Volwassenenonderwijs- Hogere Leergangen STEP
Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino

Hoger onderwijs

Met de nodige inzet en de juiste capaciteiten is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn o.a. de bacheloropleidingen bouw, houttechnologie, leraar secundair onderwijs hout-bouw, interieurvormgeving, …

SYNTRA-voltijdse dagopleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Voltijdse dagopleiding Basisopleiding polyvalent bouwvakker

Route Hout, Bouw, Groen

Voltijdse dagopleiding Basisopleiding polyvalent schrijnwerker

Route Hout, Bouw, Groen

Voltijse dagopleiding Technisch tekenaar staal

Route ICT & Techniek

Voltijdse dagopleiding interieurstylist/decorateur

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Voltijdse dagopleiding Interieurinrichter

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Dagopleidingen: De voltijdse dagopleidingen zijn een goed alternatief voor bv. de hogeschool als je liever méér praktijk en minder theorie krijgt.Bij SYNTRA kan je een heel aantal andere opleidingen volgen:

Voor een overzicht van de dagopleidingen in SYNTRA-Limburg, klik hier.

Langlopende opleidingen: dit zijn praktijkgerichte opleidingen voor ondernemende mensen, in alle sectoren. Ze worden ook de ondernemersopleidingen genoemd. 
Voor een overzicht van de langlopende opleidingen, klik hier. 
Kortlopende opleidingen: er zijn vele opleidingsmogelijkheden: van taalcursussen over beroepstechnische cursussen naar managementtrainingen. Van algemene informatica-opleidingen over workshops naar gespecialiseerde netwerktechnologie.Drie keer per jaar (januari – maart/april – september) brengt SYNTRA Limburg een nieuw aanbod. 
Hier vind je een overzicht van de kortlopende opleidingen. 
Leercontract: het leercontract (ook gekend als de “leertijd”) is een systeem dat werken en leren combineert. Leerjongeren krijgen de kans al doende een beroep te leren in een onderneming.  Dit natuurlijk tegen betaling. Meer informatie: www.leertijd.be

 

VDAB-opleidingen

VDAB organiseert een groot aantal praktijkgerichte opleidingen. Veel theorie zal je er niet krijgen, de nadruk ligt op de concrete praktijk. De opleidingen zijn steeds gericht op het verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om een opleiding te volgen bij VDAB. De opleidingen zijn gratis voor niet-werkende werkzoekenden. Aan de meeste opleidingen zijn stages verbonden. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

Als werknemer kan je ook een opleiding volgen. Dit kan zijn op eigen initiatief of op dat van je werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Een bedrijf kan ook opleidingen voor de eigen werknemers in een VDAB- Competentiecentrum laten doorgaan.

Info: www.vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 u tot 19 u).

De databank van VDAB-opleidingen vind je hier: http://www.vdab.be/opleidingen.
Nu je er toch bent kijk eens rond op de VDAB-site. Je vindt er zeer veel informatie over beroepen, vacatures, ... Je kunt ook jezelf testen op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, informatica, …