Se-n-Se Apotheekassistent

update: januari 2019

Voor wie?

Wil je weten of je toegelaten wordt tot Apotheekassistent? Neem contact met de school of het CLB.

Ja kan onmiddellijk starten na één van de volgende TSO-studierichtingen: Chemie, Farmaceutisch-technisch assistent, Productie- en procestechnologie (chemie), Techniek-wetenschappen.

Indien je nu een overeenstemmend zesde jaar BSO volgt moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen. Dit kan bv. via een zevende specialisatiejaar BSO of een zevende naamloos jaar BSO.

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig. Let wel dat dit de zuiver wettelijke toelatingsvoorwaarden zijn. Inhoudelijk zijn sommige van de vermelde richtingen niet altijd ideale vooropleidingen. Informeer je in de organiserende school.

Je kan bv. ook worden toegelaten als je niet geslaagd bent aan de hogeschool of je je na enkele weken hoger onderwijs wil heroriënteren.

De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig.

Je kan ook worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.

Wat?

Apotheekassistent bereidt je voor op een job als apotheekassistent in een apotheek.

Stages

Stages worden meestal ingericht als blokstages van een week.

Wat nadien?

Als je afgestudeerd bent kan je, onder toezicht van een apotheker, aan het werk in een officina, ziekenhuisapotheek, als bediende in een groothandel voor geneesmiddelen of in een tarificatiedienst.

Mits de nodige inzet, capaciteiten en interesse is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn bv. de bacheloropleidingen Chemie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en dieetkunde, onderwijs (secundair onderwijs Chemie, Biotechnologie,…)

Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) (bv. Cosmetische wetenschappen, Brouwerij,-mouterij en gistingsbedrijven,…), bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Waar in Limburg?

Sint-Jozefinstituut
Hasseltweg 383 - 3600 Genk
Tel. 011 26 40 30
www.sint-jozefinstituut.be

Martinusschool Bilzen
Sint-Martinusstraat 3 - 3740 Bilzen
Tel. 089 41 16 18
www.martinusschool.be 

Meer info: www.onderwijskiezer.be

Mogelijke aansluitende beroepen:

Beroep

Beroepssector

ROUTE infobeurs

Farmaceutisch-technisch assistent

De sector van de social profit

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Aansluitende vervolgopleidingen:

Sense in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Chemische procestechnieken (TSO - Se-n-Se)

Route ICT en Techniek

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) kan je een heel aantal opleidingen volgen.Centra voor Volwassenenonderwijs

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) kan je een heel aantal opleidingen volgen.

Afhankelijk van het studieniveau dat je reeds behaald hebt kan je kiezen tussen volgende opleidingen: 
Opleidingen op niveau secundair onderwijs:

Opleidingen op niveau hoger beroepsonderwijs: 
Het hoger beroepsonderwijs organiseert opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar ook de roepnaam HBO5). Het HBO maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. De HBO-opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.

Voor een overzicht van de HBO-5 –opleidingen in Limburg, klik hier

 

Specifieke lerarenopleiding: :

De lerarenopleiding wordt georganiseerd in het kader van het Hoger beroepsonderwijs: studiegebied onderwijs. Zij biedt de mogelijkheid tot het behalen van het diploma van leraar. Met dit diploma kan je les geven over de vakken die in je hoofddiploma hebt gekregen.

Klik hieronder voor meer info over deze opleidingen:
Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding
Centrum voor Volwassenenonderwijs- Hogere Leergangen STEP

Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino

 

 

Hoger onderwijs

Mits de nodige inzet, capaciteiten en interesse is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Overeenstemmende richtingen in het hoger onderwijs zijn bv. de bacheloropleidingen Chemie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en dieetkunde, onderwijs (secundair onderwijs Chemie Biotechnologie,…)

 

SYNTRA-voltijdse dagopleidingen in Limburg

Opleiding

Route infobeurs

Voltijdse dagopleiding apotheekassistent(e)

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

Voltijdse dagopleiding Medisch secretaresse

Route Zorg, Diensten en Creatieve beroepen

 

Bij SYNTRA kan je een heel aantal andere opleidingen volgen:

Dagopleidingen: De voltijdse dagopleidingen zijn een goed alternatief voor bv. de hogeschool als je liever méér praktijk en minder theorie krijgt.
Voor een overzicht van de dagopleidingen in SYNTRA-Limburg, klik hier.

Langlopende opleidingen: dit zijn praktijkgerichte opleidingen voor ondernemende mensen, in alle sectoren. Ze worden ook de ondernemersopleidingen genoemd. 
Voor een overzicht van de langlopende opleidingen, klik hier. 
Kortlopende opleidingen: er zijn vele opleidingsmogelijkheden: van taalcursussen over beroepstechnische cursussen naar managementtrainingen. Van algemene informatica-opleidingen over workshops naar gespecialiseerde netwerktechnologie.Drie keer per jaar (januari – maart/april – september) brengt SYNTRA Limburg een nieuw aanbod. 
Hier vind je een overzicht van de kortlopende opleidingen. 
Leercontract: het leercontract (ook gekend als de “leertijd”) is een systeem dat werken en leren combineert. Leerjongeren krijgen de kans al doende een beroep te leren in een onderneming.  Dit natuurlijk tegen betaling. Meer informatie: www.leertijd.be

VDAB-opleidingen

VDAB organiseert een groot aantal praktijkgerichte opleidingen. Veel theorie zal je er niet krijgen, de nadruk ligt op de concrete praktijk. De opleidingen zijn steeds gericht op het verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om een opleiding te volgen bij VDAB. De opleidingen zijn gratis voor niet-werkende werkzoekenden. Aan de meeste opleidingen zijn stages verbonden. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

Als werknemer kan je ook een opleiding volgen. Dit kan zijn op eigen initiatief of op dat van je werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Een bedrijf kan ook opleidingen voor de eigen werknemers in een VDAB- Competentiecentrum laten doorgaan.

Info: www.vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 u tot 19 u).

De databank van VDAB-opleidingen vind je hier: http://www.vdab.be/opleidingen.
Nu je er toch bent kijk eens rond op de VDAB-site. Je vindt er zeer veel informatie over beroepen, vacatures, ... Je kunt ook jezelf testen op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, informatica, …