Sector Dienstencheques

Het sectoraal vormingsfonds werkt vooral aan de uitbouw van een opleidingsaanbod specifiek voor de sector dienstencheques in de verschillende regio’s over heel België. Hiervoor is er een nauwe samenwerking opgezet met VDAB in Vlaanderen en met Forem in Wallonië.

Het fonds werkt, naast de voornoemde publieke organisaties, ook nauw samen met andere opleidingsverstrekkers die eveneens erkende externe opleidingen aanbieden voor de sector.

Deze opleidingen zijn erkend door het federaal opleidingsfonds voor de dienstencheques, die tussenkomt in een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten van uw werknemers.

Heeft u nog een vraag over het opzet van een opleiding of vindt u geen antwoord op uw vraag? Aarzel zeker niet om contact op te nemen.

Missie

Het vormingsfonds werkt mee aan het uitstippelen van een opleidingsbeleid voor alle werknemers en ondernemingen in de sector, door het uitbouwen, coördineren en bekendmaken van opleidingsinitiatieven. 

Het vormingsfonds wil een sectorale meerwaarde geven, door er voor te zorgen dat de opleidingsvragen uit de sector worden beantwoord en de opleidingsinspanningen worden gefaciliteerd.

Hiermee wil het vormingsfonds de participatiegraad aan opleidingen voor de sector in de komende jaren verhogen met 10%. Vanaf 1 januari 2012 geldt op ondernemingsvlak een verplichte collectieve opleidingstijd van 11 uren per voltijds equivalent (zie regelgeving).