Centrum voor Volwassenenonderwijs - PCVO Limburg

Hoger beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) omvat praktijkgerichte opleidingen op het niveau hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor-opleidingen. Na het succesvolafronden van een HBO5-opleiding behaal je een erkend graduaatsdiploma dat een duidelijke waarde op de arbeidsmarkt heeft.

 Na het behalen van een graduaatsdiploma kan een aanvullingstraject gevolgd worden dat leidt tot het diploma van professionele bachelor. HBO5-opleidingen worden aangeboden door de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Doelgroep

Het HBO5 richt zich tot een brede doelgroep:

Enerzijds biedt het aan jongeren, waarvoor de sprong van het secundair naar een hogeschool of de universiteit te groot was, de mogelijkheid om een graduaatsdiploma te behalen.
Anderzijds biedt deze opleiding, dankzij de modulaire structuur, een haalbare oplossing voor werkende volwassenen die een (extra) diploma wensen te behalen, zich wensen te heroriënteren of te verdiepen.
De vakbekwaamheid van onze docenten gekoppeld aan jouw inzet zal resulteren in een diploma dat een belangrijke stap zal zijn in de uitbouw van een professionele carrière.

Organisatie van de opleiding

De opleidingen worden modulair georganiseerd.
Na 3 jaar behaalt men, indien het modeltraject gevolgd wordt, een erkend graduaatsdiploma. Het is echter ook mogelijk om via een geïndividualiseerd traject de opleiding over een langere periode te spreiden.
Per module die succesvol beëindigd is, behaalt de cursist een attest.

Toelatingsvoorwaarden 

Voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht
je bent 18 jaar of ouder op het ogenblik van de inschrijving
Minstens diploma van het secundair onderwijs

Wie geen houder is van het diploma secundair onderwijs en toch voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht
(18 jaar zijn), kan alsnog worden toegelaten mits te slagen voor een toelatingsproef.

Aanvragen voor vrijstelling

Elke cursist kan op basis van studiebewijzen vrijstellingen aanvragen voor overeenkomstige modules.

Infomomenten

Data infomomenten nog niet bekend.

Open avond: 26/01/17 van 18u - 21u

Kom je overtuigen van ons studieaanbod.  Een goede studiekeuze kan je immers beter maken als je ter plaatse komt kijken!